Vil du være med å lede golf-Norge?

Publisert mandag 12. juni 2017

Golftinget er golf-Norges høyeste organ, og avholdes annethvert år innen utgangen av november. På Golftinget velger klubbene hvem som skal sitte i sentrale posisjoner i kommende tingperiode som er på to år.

Valgkomiteen i Norges Golfforbund søker i den forbindelse personer som kan tenke seg sentrale verv i golf-Norge, det være seg i NGFs forbundsstyre, i kontrollkomiteen, i lovutvalget, samt i disiplinær- og sanksjonsutvalget.

Kandidatene skal reflektere mangfoldet og bredden i golf-Norge, så alle kandidaturer er ønsket. Komiteen er likevel særlig interessert i tips på kvinnelige kandidater med et hjerte for golfen til å bekle verv i nevnte komiteer og utvalg.

Årets Golfting arrangeres på Gardermoen 11. - 12. november. For detaljert informasjon om de tingvalgte vervene, se her.

Er du interessert, eller kjenner du noen som kan passe til vervene beskrevet over?

Ta snarest kontakt med NGFs valgkomite ved leder Kjersti Jæger (kjersti.jaeger@tengs-pedersen.no) eller mobil 959 47 322.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club