Ja! Hvis ikke, gjør vi det unødvendig vanskelig for årets nybegynnere.

Publisert mandag 8. april 2019

For å gjøre det så lett som mulig og pedagogisk riktig for nybegynneren, må vi bruke det nye kursheftet og den helt nye Lommeguiden. De nye golfreglene som trådte i kraft 1.1.2019, er endret på mange viktige punkter og har helt nye ord for en rekke begreper. For eksempel heter nå vannhinder straffeområde.

Nytt kursmateriell er på vei til Idrettsbutikken. Så snart innholdet i VTG-pakken er på plass, vil bestillinger som venter, bli effektuert.

I mellomtiden henviser vi til dokumentet Veiledningen for VTG med oppdatert versjon av Banevandring. Bestemmelser og gjennomføring av VTG er for øvrig uendret i år.
Vi minner om at det kun er klubbene som har anledning til å kjøpe VTG-materiell fra Idrettsbutikken, og bestilling må gjøres i klubbens navn for riktig registrering.

Lykke til med årets sesong og God Påske!

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club