Regler og retningslinjer for VTG-kurs i 2022.

Publisert fredag 8. april 2022

Ordinær gjennomføring av VTG

 • Det ordinære kurset på minimum 12 timer er sterkt anbefalt.
 • Bruk av teori E-læringskurset i forkant kan erstatte 3 timer teoriundervisning. Da gjenstår 9 timer praksis.

Mer informasjon finnes her.

Pandemi-tilrettelagt versjon

 • Er tilgjengelig også i 2022 siden vi har respekt for de som fortsatt vil redusere smitterisiko.
 • Inkluderer bruk av teori E-læringskurset.
 • Anbefalt gruppestørrelse og timebruk pr. 1 trener/instruktør er
  - 4 deltagere = 5 timer praksis
  - 5 deltagere = 6 timer praksis
  - 6 deltagere = 7 timer praksis
  - 7 deltagere = 8 timer praksis
  - 8 deltagere = 9 timer praksis (som er minimumet i bestemmelsene)

Mer informasjon finnes her.

NB! Den pandemi-tilrettelagte versjonen er et unntak fra bestemmelsene som har gjort at vi siden 2020 har kunnet introdusere mange nye mennesker til idretten vår på en forsvarlig måte. NGF forventer at klubbene ikke utnytter denne versjonen nå som restriksjonene er fjernet, men er sitt ansvar bevisst og leverer den kvalitet til nybegynnerne som er til fordel for alle på lang sikt. Reduksjon i antall timer kurs skal kun brukes av smittevernhensyn.

VTG-pilot

Til informasjon så arrangeres det også i år et VTG-pilotprosjekt. Disse klubbene gjennomfører nybegynneropplæring på en annerledes måte enn den ordinære.

Pilotklubber:

 • Alta GK
 • Bamble GK
 • Borregaard GK
 • Frosta GK
 • Gjøvik og Toten GK
 • Mjøsen GK
 • Mørk GK
 • Narvik GK
 • Salten GK
 • Sandefjord GK
 • Skjeberg GK
 • Sola GK
 • Stiklestad GK
 • Tromsø GK
 • Ålesund GK

Kontakt

Fredrik Due

Avdelingsleder bredde og utvikling 951 67 878 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club