For deg som er styremedlem i golfklubben, torsdag 3. juni kl. 19.00-20.00

Publisert onsdag 2. juni 2021

Styret har en viktig og sentral rolle i golfklubben. Et godt og fungerende styre med god arbeidsfordeling er viktig for å få en sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Har klubben ansatt daglig leder eller administrativt ansatte er samspillet mellom ansatte og styret avgjørende for å skape god drift og utvikling.

Styret forvalter golfklubbens verdier og er ansvarlig for klubbens utvikling. De skal iverksette årsmøtets vedtak. Klubbens omdømme og rolle som en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet er også et viktig område for styret.

I del 2 tar ser vi på strategi, mål- og planprosesser, og sentrale verktøy og løsninger som eksempelvis Årshjulet, Klubbveilederen, Golfspilleren i Sentrum, BI-løsningen, kommunikasjonsverktøy og en tur innom NGFs hjemmesider.

I del 3 har tema anlegg og gress. «Golfen sett fra gressets side» gir dere en overordnet anleggsforståelse.

I del 4 snakker vi om frivillighet og hvordan rekruttere og lede frivillige.

Del 2: Torsdag 3. juni kl. 19.00-20.00
Del 3: Torsdag 10. juni kl. 18.00-19.00
Del 4: Tirsdag 15. juni kl. 18.00-19.00

Meld deg på her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club