NGFs lov § 15 fastslår at det skal anvendes reiseutgiftsfordeling for representantene til Golftinget.

Publisert fredag 26. november 2021

Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representanter uavhengig av hvor i landet de reiser fra. Ordningen gjelder reisekostnader for alle klubbrepresentanter som har stemmerett.

Frist for innsending er 6. desember.

Det er viktig at alle representanter som har hatt reiseutgifter sender inn skjemaet. Klubbene blir fakturert for differansen mellom egne kostnader og gjennomsnittskostnaden. Sender man ikke inn skjemaet blir man fakturert for gjennomsnittskostnaden. Har en representant høyere reiseutgifter en gjennomsnittskostnaden, vil differansen utbetales.

Reisefordelingsskjemaet kan finnes på denne siden.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club