Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter fra Lotteri - og stiftelsestilsynet

Publisert fredag 12. november 2021

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses eller nedskaleres på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Se mer informasjon om støtteordningen her.

Søknadsfrist: 15. november 2021.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club