Viktig! - Planlagt vedlikehold GolfBox

Fredag 1. april fra kl. 20.00 vil GolfBox være utilgjengelig i en periode på inntil 6-8 timer på grunn av flytting av database.

GolfBox og NGF beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.