Vil din klubb være med å bestemme?

Husk høringsfrist for ny virksomhetsplan 18. august.

NGF viser til e-post som ble sendt til golfklubber og interesseorganisasjoner mandag 3. juli.
På Golftinget i november skal blant annet virksomhetsplan for Golf-Norge de neste fire år vedtas. 
I den forbindelse har representanter fra 15 klubber sammen med NGF utarbeidet et forslag til ny virksomhetsplan som man ønsker tilbakemelding på fra klubber og interesseorganisasjoner.

Se utkast til ny virksomhetsplan, samt kortversjon HER

NGF oppfordrer alle inviterte til å behandle forslaget og komme med tilbakemeldinger. Dersom forslaget støttes slik det er, ønskes tilbakemelding også på dette. 

Vær så konkret som mulig i tilbakemeldingene, som registreres via DENNE LINKEN innen 18. august 2023.