Sammen med interesserte klubbrepresentanter og representanter fra interesseorganisasjonene i golf-Norge arbeider NGF nå med å få fram et forslag til ny langsiktig plan.

Publisert tirsdag 18. desember 2018

Neste steg er å utarbeide virksomhetsplan både for klubbene samlet og for NGF sentralt. Vedlagt følger invitasjonen til å delta i arbeidet.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club