Både klubber og spillere kan laste ned et medlems- og handicapbevis fra GolfBox?

Publisert tirsdag 6. juli 2021

Dette beviset kan være nyttig å laste ned ved for eksempel spill i utlandet eller til turneringer hvor det kreves dokumentasjon på handicap. Beviset kommer i .pdf format og kan benyttes istedenfor det fysiske NGF-kortet.

Spillere kan selv laste det ned direkte fra sin GolfBox profil på nett, under venstre meny:
Min Forside - Handicapbevis - Generer.

Klubber kan også laste det ned for sine medlemmer, og evt. ta utskrift og signere beviset.
Klubber gjør dette ved å søke opp medlemmet og velger Handicapbevis - Generer på Profil.

Les mer på GolfBox sine supportsider.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club