E-læringskurset er godkjent som en del av den teoretiske opplæringen.

Publisert torsdag 9. juni 2022

Veien Til Golf teori e-læring for nybegynnere er nå vedtatt som Punkt 15 i Bestemmelser for nybegynneropplæring i Norge. I praksis betyr dette at denne e-læringen nå kan brukes som offisielt godkjent del av kurset. Bruk av e-læringen kan erstatte opptil 3 timer med teori. De 9 timene med praksis må fortsatt gjennomføres. NGF anbefaler å gjennomføre kurset på den ordinære måten (ref VTG-veilederen) på minimum 12 timer og bruke e-læringen som supplement.

Fra og med 15. august 2022 skal VTG-kurs gjennomføres på ordinær måte med minimum 9 timer praksis pluss teori, enten tre timer fysisk eller e-læring. Det vil si at «pandemi-tilrettelagt versjon» av VTG fjernes. I to år har en midlertidig tilrettelegging grunnet pandemi vært godtatt for å kunne gjennomføre VTG-kurs på en smittevern-vennlig måte. Nå har restriksjonene vært fraværende i lengre tid og derfor fjernes denne versjonen.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Fredrik Due

Avdelingsleder bredde og utvikling 951 67 878 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club