Invitasjon til pilotprosjekt.

Publisert fredag 12. november 2021

For sesongen 2021 inviterte NGF til et pilotprosjekt hvor klubber fikk mulighet til å teste hvor godt dagens VTG-opplæring fungerer om man flytter opplæringen innendørs. Koronapandemien gjorde det imidlertid vanskelig for klubbene å gjennomføre aktivitet inne, og vi ønsker derfor å videreføre pilotprosjektet i 2022.

NGF inviterer klubber som ønsker å være med å teste ut VTG-opplæring innendørs vinteren 2022, til informasjonsmøte tirsdag 30. november kl. 12.00–13.00.

Påmelding kan gjøres her.

Lenke til møtet vil bli sendt ut til deltakerne når møtetidspuktet nærmer seg.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club