I sju pilotklubber har årets nybegynnere tatt e-kurset, meldt seg inn og gått rett ut på banen. På Golftingets fagdag presenteres erfaringene.

Publisert torsdag 30. september 2021

Sammen med klubbene har vi over lengre tid sett på muligheten for å forenkle oppstarten og skape alternative veier inn i golfen, forteller Fredrik Due, avdelingsleder for bredde og utvikling i NGF.

«Veien til Golf» består i dag av en e-læringsmodul og et praktisk kurs. Først etter kurset kan du melde deg inn og spille så mye du vil. Men det kan det nå bli en endring på.

I årets sesong har nybegynnerne i Frosta, Stiklestad, Borregaard, Mjøsen, Bjaavann og Alta testet ut en ny modell som gjør det mulig å gå rett til første tee. André Jåtog har vært prosjektleder for tiltaket.

De nye golferne registrerer seg enkelt på nett og går gjennom e-læringskurset som tidligere. I denne delen har de også muligheten til å tegne et 30-dagers prøvemedlemskap, og deretter kan de gå rett ut på banen, forklarer Due.

Forutsetningen er at du som nybegynner spiller sammen med en fadder – et klubbmedlem som du selv velger ut, eller en fadder oppnevnt av klubben.

I ordningen er det lagt opp til at de nye får lokal spillerett og bare kan spille i hjemmeklubben. For å oppnå nasjonal rettighet og spille andre baner, må du gjennomføre de samme praktiske kursene som i dagens VTG-ordning. Opplegget er det klubbene selv som bestemmer.

Noen av spillerne tar kursene med en gang, andre bruker kanskje et helt år. Poenget er å få alle ut på banen raskest mulig samtidig som de kan gjennomføre opplæringen i eget tempo, opplyser breddesjefen.

Dagens norske VTG-ordning er i dag den minst fleksible rekrutteringsmodellen i Skandinavia. Sverige har redusert opplæringen til e-kurs og et scorekort som beviser at du har spilt ni hull til 54 i handicap. Danmark har en løsning som ligner mer på det norske pilotprosjektet.

I første omgang ønsker vi å presentere erfaringene fra de sju pilotklubbene. Men jeg ser flere grunner til å endre dagens ordning. Den fungerer ikke optimalt, fastslår Fredrik Due.

NGF har planlagt et mangfoldig og variert program under fagdagen på Lily Country Club fredag 19. november. Som deltager kan du selv velge hva du vil få med deg. Om du ikke allerede er påmeldt, kan du melde deg på her.

Kontakt

Fredrik Due

Avdelingsleder bredde og utvikling 951 67 878 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club