NGF har vært i kontakt med Mattilsynet for å få noen tilbakemeldinger i forhold til gjennomførte tilsyn på golfbaner.

Publisert fredag 4. mars 2022

I perioden 1.1.2020 t.o.m. 31.12 2021 har Mattilsynet utført tilsyn med rutiner for bruk av plantevernmidler hos 46 golfbaner.

Følgende er blant avvikene som ble registrert i denne perioden;

  1. Bruk av plantevernmidler uten gyldig autorisasjonsbevis.
  2. oppbevaring av midler som har gått ut på dato, og mangel på rutiner for håndtering av ubrukte plantevernmidler.
  3. Mangel på rutiner for skriftlig vurdering av integrert plantevern, og manglende vannjournal.
  4. Mangel på rutiner for egenkontroll av ryggbåret og håndholdt spredeutstyr.

Avvikene varierer fra den ene til den andre golfbanen. I noen tilfeller ble det registrert en, to eller tre avvik. I noen få tilfeller ble det registrert mer enn tre avvik pr. virksomhet.
Det som er viktig å merke seg er at Mattilsynet kan gjennomføre tilsyn helt uanmeldt. Enkelte klubber har fått varsel i forkant, mens andre har opplevd at Mattilsynet plutselig «står i døra».

Som hjelp til klubbene med hensyn til bruk av plantevernmidler og tilsyn fra Mattilsynet har vi publisert et webinar.

Se webinaret her

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club