NGF inviterer til webinar der vi går gjennom hvordan dirigenten skal bistå klubben i å gjennomføre årsmøtet på en formelt riktig måte.

Publisert tirsdag 23. februar 2021

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og må ledes på en objektiv måte i overensstemmelse med de lover og bestemmelser som gjelder innen idretten. Som et bidrag i å sikre dette inviterer NGF til en gjennomgang for alle som har påtatt seg, eller på sikt kunne tenke seg å ta, dirigentrollen for en golfklubb.

Webinaret kan også være nyttig for styremedlemmer eller daglige ledere som skal forsøke å finne noen som kan påta seg oppgaven.

Påmelding til webinaret gjøres her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club