Tirsdag 15. juni kl. 14.00-16.00.

Publisert onsdag 2. juni 2021

Med støtte fra Norges forskingsråd og Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) gjennomfører Norges Golfforbund (NGF) prosjektet "ICE-BREAKER: Mindre is og vannskader på golfbaner og i andre grasdekte grøntanlegg."
Samarbeidspartnere i prosjektet er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), sensorleverandøren 7Sense, golfklubbene Haga, Asker, Bærum og Holtsmark samt Svenska Golfförbundet.

Prosjektet startet i 2020, og allerede etter første forsøksvinter har vi interessante resultater som vi gjerne vil formidle til golfklubber i Norden.

NGF ønsker derfor å invitere til et webinar tirsdag 15. juni kl 14.00-16.00. Her vil forskere fra NIBIO Turfgrass Research Grop, banekonsulent Carl Johan Lönnberg i Svenska Golfförbundet og course manager Mads Thers ved Holtsmark GK fortelle om erfaringer med plastdekking av krypkvein, rødsvingel og tunrappgreener, bruk av sensorer under plast eller isdekke og erfaringer med reetablering etter vinterskade våren 2021.

Webinaret vil bli holdt på nordisk språk.
Frist for påmelding er 12. juni.

Meld deg på her

Et mer detaljert program vil blir sendt ut i uke 23.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club