Vi inviterer til webinar torsdag 22. april kl. 18.00-19.00.

Publisert tirsdag 20. april 2021

NGF har gleden av å presentere et nytt verktøy for analyse og statistikk - Players 1st Business Intelligence.

Business Intelligence (BI) er softwareløsninger som henter ut data fra en eller flere kilder, bearbeider dataene, sammenstiller disse og presenterer resultatet på en enkel og visuell måte.

  • Hvordan er belegget på banen?
  • Hvilke dager og tidspunkter har størst belegg?
  • Når spiller 20-35 åringene?
  • Hva er utnyttelsesgraden?
  • Hvordan optimalisere starttidene og få best mulig utnyttelse av kapasiteten på banen/golfanlegget?
  • Hvordan er medlemsutviklingen – fordelt på kjønn, alder og handicap?

Informasjonen finnes i GolfBox og andre systemer. Det har vært og er et ønske fra klubbene og NGF å enkelt kunne hente ut og bruke data fra GolfBox i større grad. Data som klubbene kan bruke både strategisk og operasjonelt for å øke kapasiteten, styre aktiviteten, optimalisere bruk av banen/golfanlegget, gi økt inntjening, og på sikt få bedre tilfredshet blant medlemmene ved at tilgjengeligheten til starttider blir bedre.

BI-løsningen ble til etter initiativ fra og i et tett samarbeid mellom de skandinaviske golfforbundene og den finske golfunionen.

Første versjon som nå presenteres er en dashboard-løsning som gir informasjon og mulighet for analyse av medlems- og bookingdata. Løsningen er utviklet av Players1st, som også står bak Golfspilleren i Sentrum.

Løsningen er nå tilgjengelig via Golfspilleren i Sentrum for alle klubber som benytter gjestemodulen, medlemsmodulen eller modulen "Nye medlemmer" i Golfspilleren i Sentrum. Den er gratis for klubbene i 2021, NGF dekker kostnadene. Dere logger dere på via Golfspilleren i Sentrum.

I webinaret vil vi presentere en "brukerveiledning" til BI-løsningen og se på hvordan dere kan dra nytte av den informasjonen som finnes der.

Klikk her for påmelding.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club