Gi det nye styret en god start! - Torsdag 20. feb. kl. 12.00

Publisert tirsdag 11. februar 2020

Styret har en viktig og sentral rolle i golfklubben. Et godt og fungerende styre er avgjørende for å få en sunn drift og et godt aktivitetstilbud.

Styret forvalter golfklubbens verdier og er ansvarlig for klubbens utvikling. De skal iverksette årsmøtets vedtak. Klubbens omdømme og rolle som en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet er også et viktig område for styret.

Nyvalgt styremedlem i golfklubben - hva nå?

Som nytt styremedlem i klubben er det gjerne flere spørsmål som dukker opp.

  • Hvilke lover og regler gjelder?
  • Hva er mitt ansvar og min rolle som styremedlem?
  • Hvordan skal styret jobbe?

Webinaret passer for styremedlemmer i golfklubben, både de som er nye og de mer erfarne, daglig ledere, samt representanter fra klubbens valgkomitè.

Se oversikt over våre webinarer og meld deg på her.

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club