Fra 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i hele verden, og planlagt oppstart i Norge er januar 2020.

Publisert torsdag 26. september 2019

For norske golfere medfører WHS en helt ny metode å beregne handicap sammenlignet med EGA Handicap System. Men selv om metoden for å beregne handicap er ny spilles golf på akkurat den samme måten. Du spiller en runde og registrerer resultatet i GolfBox, og GolfBox beregner nytt handicap etterpå.

Den største praktiske forskjellen er at du ikke lenger skal registrere en Stableford poengsum totalt for runden, men hvor mange slag du hadde på de hullene du spilte. Stableford poeng brukes ikke lenger (fra 2020) til å justere handicap opp eller ned som før, men er fortsatt aktuell som konkurranseform.

Det er fortsatt en del informasjonsmateriell om WHS som ikke foreligger i endelig utgave, men NGF har nå lagt ut en del praktisk informasjon som norske golfere og klubber kan begynne å sette seg inn i.

Mer informasjon kommer fortløpende utover høsten/vinteren så snart det foreligger fra EGA og NGFs hjemmesider blir også oppdatert jevnlig.

NB! Klubber som ennå ikke har registrert kontaktinformasjon til sin handicapkomité i GolfBox må snarest få dette på plass, slik at viktig informasjon og oppdateringer om WHS kan bli sendt fra NGF til klubbens handicapkomité.

Spørsmål om WHS kan sendes til handicap@golfforbundet.no

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club