Arbeidet med World Handicap System (WHS) kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa, og endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var ikke klart før utgangen av oktober.

Publisert tirsdag 26. november 2019

Allikevel har vi kommet langt med arbeidet i Norge, og NGF er godt i gang med å oversette handicapreglene til norsk og i å utarbeide informasjonsmateriell beregnet overfor klubber og spillere.

Men før vi kan implementere WHS i Norge må GolfBox ha omprogrammert sine systemer. Konverteringen fra EGA Handicap System til World Handicap System er i Norge satt til 1. mars 2020.

Det er nå viktig at alle klubber registrerer kontaktinformasjon til klubbens Handicapkomité i GolfBox, slik at viktig handicapinformasjon kommer frem gjennom vinteren.

To viktige ting å huske på:
1) Det skal ikke gjennomføres årsrevisjon i GolfBox ved årsskiftet 2019/2020.
2) Handicaptellende runder spilles etter EGA Handicap System 2019 og registreres i GolfBox på vanlig måte, helt frem til overgangen til WHS 1. mars 2020.

På NGFs hjemmesider finner du mye generell informasjon om WHS.
Les her.

Spørsmål om WHS kan rettes til handicap@golfforbundet.no 

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club