Husk å behandle scorer som venter på godkjennelse!

Publisert tirsdag 25. februar 2020

I forbindelse med overgangen til World Handicap System (WHS) bør alle klubber behandle scorer som venter på godkjennelse. Dette må gjøres innen 28. februar kl. 16.00, dersom de skal være med i beregningen av nytt handicap for spilleren. Alle scorer som ikke er behandlet innen da vil bli slettet og ikke tatt med videre i spillerens scorearkiv.

Klubbene bør behandle (godkjenne eller slette) både scorer som venter på klubbens godkjennelse, og scorer som venter på markørens godkjennelse. Dette gjøres i GolfBox Admin under fanen Medlemmer > Innlever score > Til godkjennelse: Vis innleverte scorer som venter på markørens godkjennelse og Vis innleverte scorer som venter på klubbens godkjennelse.

Ved evt. spørsmål eller behov for bistand, ta kontakt med GolfBox support:

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club