Etter en ny dialog med Helsedirektoratet kan det i enda større grad åpnes for en normalisering av vår golfaktivitet.

Publisert onsdag 26. mai 2021

NGF og Helsedirektoratet har hatt nye og konstruktive samtaler. Som følge av dette er det utarbeidet nye retningslinjer:

  • Klubber som befinner seg i kommuner med et smittetrykk som gjør at de skal følge de generelle nasjonale reglene kan tillate alle typer av turneringer så lenge det ikke blir ansamlinger av folk og gjennomføringen blir gjort smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr blant annet at det må være løpende start, at deltakerne må møte opp like før man skal gå ut, gjennomføre turneringen og reise hjem uten felles premieutdeling eller lignende. På dette nivået pålegges klubbene heller ikke å skille på hvilken kommune deltakerne kommer fra.
  • Klubber som ligger i kommuner med strengere tiltaksnivå enn de generelle nasjonale må selv avklare med sin kommune hvilke begrensninger som gjelder. Det kan ha med et maks antall å gjøre, eller reiser over kommunegrensene/områder med ulikt smittenivå.
  • Turneringer der spillerne selv bestiller utslagstid kan anses som uorganiserte og tillates på alle nivåer dersom kommunen ikke uttrykkelig har sagt noe annet.

Se for øvrig vår temaside om korona for mer informasjon.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club