NGF-Nytt er i utgangspunktet informasjon til frivillige og ansatte i golfklubbene, men løsningen er gratis og åpen for alle interesserte. Velg de områdene du er interessert i og legg inn ditt navn og e-post adresse.

Presse
Pressemeldinger
Organisasjon
Organisering, Jus/Avtaler, Økonomi, Kommunikasjon, Markedsføring, GolfBox, Golfens samfunnsverdi
Turneringer
Bredde, Elite, Golfregler og bestemmelser
Utdanning
Kurs- og møtekalender
Aktivitet
Veien til golf, Golfloop NXT LVL, Barn-, Junior- og Jentegolf, Golf Grønn Glede, Funksjonshemmede, Golf i Skolen
Anlegg
Nye golfbaner, Sikkerhet, Nærmiljøanlegg, Forskning, Slope, Grøntfaglig
Toppidrett
Satsingsgrupper, Antidoping, Uttak
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club