Vi ønsker velkommen til Golfforum lørdag 7. november, som i år arrangeres digitalt på grunn av pandemien.

Det er lagt opp til et studiosendt program på ca. fire timer. I etterfølgende uke vil det arrangeres webinarer/workshops der vi går i dybden på ulike temaer som presenteres på forumet.

Fremtiden er nå!

2020 har på mange måter vært et fantastisk golfår. Vinteren var snill i store deler av landet, banene åpnet tidlig med gode forhold, og korona-perioden har gitt oss et kjempeløft i aktivitet og medlemskap.

I løpet av sesongen har norske golfklubber fått over 15.000 nye medlemmer. Antall golfrunder har doblet seg. Og når vi 7. november digitalt samles til et nytt Golfforum, har vi for lengst passert vårt tingvalgte mål om 100.000 golfspillere.

Spørsmålet nå er hva som skjer videre? Hvordan skal vi beholde alle de nye? Hva skjer i resten av verden? Hvordan vil Covid-19 påvirke oss? Hvem er fremtidens golfere og hva krever de? Og hvordan rigger vi oss for å møte denne fremtiden?

Rekrutteringen og aktivitetsøkningen i 2020 er etterlengtet og svært gledelig. Men den positive utviklingen setter også nye krav til forbund og klubber, baner og medlemmer.

Fremtiden er ikke lenger en plan. Fremtiden er nå.

TENTATIVT PROGRAM

Programmet starter kl 1000 lørdag 7. november

  • Golfrikets tilstand v/ Egil Hatling, president NGF
  • Hvor står golfen i Norden i 2020? v/ Tor-Anders Hanssen, generalsekretær NGF
  • Livet etter COVID-19 v/Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning
  • Hvem er de nye golferne og hva krever de? v/Jan Blichfeldt og Dag Inge Fjeld, BTF Innsikt 
  • Fremtidens golfere/Ivaretakelse v/Kate Hege Nielsen, avd. leder klubbservice og Fredrik Due, avd. leder bredde og utvikling
  • Toppidrett, talentutvikling og turnering v/ Øyvind Rojahn, toppidrettssjef NGF
  • Digital strategi v/Tor-Anders Hanssen, generalsekretær NGF og Reidar Stølan, prosjektleder
  • Prisutdelinger, med mer

Meld deg på Golfforum her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club