Golftinget er NGFs øverste organ og avholdes hvert annet år, innen utgangen av november, i de år som slutter med oddetall.

Tinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.

representasjonsrett på Golftinget:

  • Forbundsstyret (åtte personer)
  • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
    • For medlemstall til og med 1.000 - 1 representant
    • For medlemstall over 1.000 - 2 representanter

For klubber med medlemstall over 1.000 skal det, ved valg/oppnevning av representanter til golftinget, velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Eventuell søknad om dispensasjon fra kjønnsfordelingen må fremmes for idrettskretsen. Dersom dispensasjon innvilges må skriftlig dokumentasjon fortrinnsvis sendes NGF før tinget, eventuelt medbringes til tinget.

 

 

 

Golftinget 2017

Her finner du saksdokumenter, presentasjoner og annen informasjon fra Golftinget.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club