Golftinget 2015 - Fagdag

Fredag 13. november ble det arrangert fagdag på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Det ble gjennomført flere parallellsesjoner og følgende fagtema ble belyst: 

  • Vinterskader på golfbanen og bedre og mer økonomisk drift av golfbaner.
  • Rammebetingelser rundt golfidretten
  • «Prosjekt Ivaretakelse»
  • Jenter og kvinner i norsk golf- et problem eller god økonomi?
  • GolfBox turneringsmodul (tips og triks, ny funksjonalitet), GolfBox medlemshåndtering (tips og triks, nyttige funksjoner)
  • EGA Handicap System og slope de neste fire årene
  • aGolf og Golfspilleren i Sentrum.

I løpet av dagen var det også muligheter for å delta på flere spennende temamøter (#Nyttig). 

Se vedlagte program for mer informasjon.

Til toppen