Responstiden fra Norges Golfforbund (NGF) vil variere både avhengig av sakens kompleksitet og den enkelte saksbehandlers arbeidsbelastning (som også kan variere gjennom året).

Vær derfor ute i så god tid som praktisk mulig og gi gjerne innspill om når du trenger svar.

Henvendelser fra enkeltpersoner skal i utgangspunktet gå til medlemsklubben. NGF er primært et serviceorgan for klubbene.

Kontortider:

 Vintertid (15. sept - 14. mai) 08.00 - 16.00
 Sommertid (15. mai - 14. sept) 08.00 - 15.00

Post

Post til NGF skal sendes NGFs kontor. Dersom det sendes direkte til enkeltpersoner i styret, administrasjonen eller til faggrupper-/utvalg/komiteer gis det ingen garantier for at det blir registrert som innkommet post til NGF. Settes det et personnavn først behandles det som personlig post og videreformidles uåpnet. Samme rutiner gjelder for epost.

Postadresse:
Norges Golfforbund
Maridalsveien 300
0872 OSLO

E-post

E-post til NGF må sendes til post@golfforbundet.no for å bli registrert som innkommet post. Sendes den direkte til en av de ansattes e-post adresse, blir man avhengig av den enkeltes tilstedeværelse og personlige oppfølgingsrutiner.

Telefon

+47 21 02 91 50

Faktura

Faktura til NGF kan gjerne sendes til oss elektronisk. Bruk da e-post adressen: faktura@golfforbundet.no

Organisasjonsnummer

NO 870 303 572 MVA

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club