Administrasjon

Aleksander Ottersen Mile
Innholdsansvarlig - Sosiale medier - Videoproduksjon - Foto - Podkast
Alexander Solnør
Anleggskonsulent - Grøntfaglig rådgiving
Alla Eyde
Økonomikonsulent - Økonomi - Fakturering - Utbetaling av reiseregninger
Anders Thelberg
Barn- og ungdomsansvarlig - Idrettsutvikling - Juniorgolf
André Jåtog
Klubbutvikler - Klubbrådgivning - Golfspilleren i Sentrum
Anita Lindberg
Annonseansvarlig (HSmedia) - Annonsesalg for Norsk Golf magasin og nett
Anne Hoftun Knudsen
Designansvarlig - Grafisk utforming / visuell profil - Abonnement, trykk og distribusjon Norsk Golf
Anne-May Moss
Økonomisjef - Økonomi
Benedikte Brynestad Grøtvedt
Prosjektleder - Nasjonal jente- og kvinnesatsing - Golfjentene - Juniorgolf
Carl Johan Gustavsson
Team Norway Coach - Team Norway Coach
Carlos Ventura
Idrettsutvikler - Juniorgolf - Mangfold og utvikling
Fredrik Due
Avdelingsleder bredde og utvikling
Geoff Dixon
Team Norway Coach - Team Norway Coach
Gøril Hansen
Rådgiver paragolf - Golf for funksjonshemmede - Golf Grønn Glede
Hans Åberg
Team Norway Coach - Team Norway Coach
Harald Haraldsen
Idrettsutvikler - Juniorgolf - Impact supporter
Henning Jensen
Idrettsutvikler - Juniorgolf - Golf i skolen
Jens Kristian Hansen
Assisterende generalsekretær
Jonas Lilja-Tverdal
Idrettsutvikler - Future Camp
Kristin Gunhildrud
Markedskonsulent - Ivaretakelse av samarbeidsavtaler - Premier/profileringsmateriell - Representasjonsklær og utstyr
Kristin Julie Klæboe Larsen
Support- og utdanningskonsulent GolfBox - Support GolfBox - Utdanning GolfBox
Lene Finstad
Leder for marked og forretningsutvikling - Kommersielle samarbeid - Forretningsutvikling
Line Berg
Avdelingsleder klubbservice - Lederutvikling - Kvinnelig ledernettverk - Klubbdrift/klubbrådgivning
Lise Bjørnstad
Spesialrådgiver - Golfens samfunnsverdi - Påvirkningsarbeid - Tilskuddskompetanse - Rammebetingelser
Martin Dølerud
IT-ansvarlig - Digitalisering - GolfBox - Nettansvarlig for NGFs nettsider - Statistikk og grunnlagsinfo
Monica Andrén Gundersrud
Idrettsutvikler og VTG-ansvarlig - VTG - Juniorgolf
Nicolai Landmark
Journalist Norsk Golf - Redaksjonelt innhold - Norsk Golf - norskgolf.no
Pål Melbye
Anleggssjef - Anleggsrådgivning - Forskning - Miljø - Sloperating - Opptak og klubbstatus
Rolf Karlsen
Turneringskonsulent - Narvesen Tour - Turnering og arrangement
Sivert Sende Skotvold
Trenerutvikler - Trener 1, 2, og 3 - Høgskolen Innlandet
Svein Erik Hansen
Trenerutvikler - Trener 1, 2 og 3 - Ungdomslederutdanning (Ungdomsdriven)
Thomas Vesteraas
Avdelingsleder turnering og arrangement - Turnering og arrangementsansvarlig
Thore Wilhelmsen
Spill- og dommerkonsulent - Golfreglene og lokale regler - Handicapreglene - Amatørreglene - Dommere og dommerutdanning - Konkurransebestemmelser - Deltagerlister og rankinglister
Tom Erik Andersen
Ansvarlig redaktør Norsk Golf - Redaksjonelt og kommersielt innhold - Norsk Golf - norskgolf.no
Tom Rosenvinge
Kommunikasjonssjef / avdelingsleder - Avdelingsleder - Presse - Kommunikasjonsfaglige spørsmål - Marked/kommersielle samarbeid
Tor-Anders Hanssen
Generalsekretær / Avdelingsleder stab - Daglig ledelse - Strategisk utvikling - Politisk påvirkningsarbeid - Representasjon nasjonalt og internasjonalt
Vegard Andreas Haugen
Trenerutviklingsansvarlig - Trener 1, 2 og 3 - PGA
Øyvind Rojahn
Toppidrettssjef / avdelingsleder - Leder av og ansvarlig for toppidrettsavdelingen
Til toppen