- Koordinering av NGFs utdanningstilbud - Kurs innen golfregler, turneringsledelse, dommere og juniorarbeid - Golf i skolen - NGFs historie

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club