- Lederutvikling/-utdannelse - Kvinnelig ledernettverk - Kubbdrift/klubbrådgivning

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club