- Leder av og ansvarlig for toppidrettsavdelingen. - Oppmerking av treningsanlegg (NXT LVL).

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club