- Golfreglene og lokale regler - Handicapreglene - Amatørreglene - Dommere og dommerutdanning - Konkurransebestemmelser - Deltagerlister og rankinglister

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club