Internasjonalt

NGF er medlem av følgende internasjonale organisasjoner:
Organisasjoner/Institusjoner som NGF har kontakt/samarbeid med.
  • Nordisk Golf Union (NGU).
  • NGU er et forum som møtes hvert annet år og som består av presidenter og generalsekretærer i de nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige).
  • The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A)
  • R&A er styringsorganet for golf i verden unntatt USA og Mexico, hvor United States Golf Association (USGA) har ansvaret. R&A samarbeider med USGA om å utgi og revidere golfens regelverk, samt golfens amatørregler. R&A samarbeider med nasjonale golforganisasjoner i over 110 land, Norge inkludert.

 

Til toppen