Golf er en idrett for alle aldersgrupper og alle ambisjonsnivåer. NGFs visjon ”Vi sprer golfglede i Norge” forplikter, og for å nå målgruppene har vi definert tydelige satsingsområder.

Dette gir mulighet for våre samarbeidspartnere som lettere kan linke seg opp mot målgrupper og tema som passer for dem.

Felles for våre samarbeidspartnere er at de også innlemmes i NGF Club. Dette er en sponsorpool og en viktig arena for relasjonsbygging samarbeidspartnerne imellom. NGF Club arrangerer en rekke aktiviteter gjennom året, der golf er den røde tråden, men hvor gjensidig kunnskap og kjennskap gir grobunn for business aktørene imellom.

NGF Club utvikles kontinuerlig i den hensikt å gjøre arenaen enda mer attraktiv for våre partnere. En sponsorpool med riktige aktører åpner viktige dører.

Elementene i en amarbeidsavtale settes sammen i forhold til våre kunders behov og ambisjonsnivå. Ta gjerne kontakt for en nærmere diskusjon rundt et mulig samarbeid.

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club