Norsk Golfforbund ble stiftet 28. mai 1948 etter initiativ fra Bergen GK, Høsbjør GK, Borregaard GK og Oslo GK.

Oslo GK, Bogstad 1945På et forberedende møte høsten 1947 ble det fremlagt et forslag til statutter for det nye forbundet som ble stiftet et halvt år senere på et møte på Bogstad i Oslo. Forbundets navn skulle være Norsk Golfforbund (NGF) og dets oppgaver skulle være å arbeide for å høyne golfspillets nivå, øke interessen for golfsporten og legge til rette og utvide samarbeidet mellom klubbene.

Alf Monrad Aas fra Oslo Golfklubb ble valgt til forbundets første president og hadde med seg i styret Johan Horn fra Bergen GK, Nils R. Heyerdahl, Høsbjør GK, Einar Bergsland, Oslo GK og V.B. Nicolaysen fra Borregaard GK.

NGF ble tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 23.-24. november 1963. I 1964 endret forbundet navn til Norges Golfforbund.

Se www.golfhistorie.no for mer informasjon.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club