Golf i Norge

Golf i Norge - fra den spede begynnelse rundt 1900 og frem til i dag

Norsk Golfforbund ble stiftet 28. mai 1948 etter initiativ fra Bergen GK, Høsbjør GK, Borregaard GK og Oslo GK.

Bortsett fra de britiske laksefiskernes golfspill mellom fiskeøktene i Rauma, var det ikke mye golfaktivitet i Norge fram til 1920-tallet.

Det var ikke før nordmenn i Skottland og England, først og fremst innen shipping, i perioden 1910-20, tok tak at det ble utrettet noe konkret i forbindelse med golfspill i Norge . 

Den 13. juni 1924 ble Kristiania Golfklub (senere Oslo Golfklubb) stiftet. Deretter fulgte Borregaard Golfklubb (1927), Høsbjørg Golfklub (1931) og Bergen Golfklubb (1937).

Norges Golfforbund så dagens lys i 1948 på et møte på Bogstad i Oslo. Forbundets navn skulle være Norsk Golfforbund (NGF) og dets oppgaver skulle være å arbeide for å høyne golfspillets nivå, øke interessen for golfsporten og legge til rette og utvide samarbeidet mellom klubbene.

Alf Monrad Aas fra Oslo Golfklubb ble valgt til forbundets første president og hadde med seg i styret Johan Horn fra Bergen GK, Nils R. Heyerdahl, Høsbjør GK, Einar Bergsland, Oslo GK og V.B. Nicolaysen fra Borregaard GK.

NGF ble tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 23.-24. november 1963. I 1964 endret forbundet navn til Norges Golfforbund.

Så sent som i 1980 var det ikke mer enn 11 aktive klubber i hele landet, men mot slutten av 1980-tallet ble det endring. Ikke minst ble det en merkbar økende politisk positiv holdning i forhold til det til å bygge baner, og allerede i 1991 var det registrert 57 golf­klubber og 23 golfbaner på landsbasis. I 2002 var antallet steget til 209 klubber og 107 baner.

For å kunne sikre historien om utviklingen av golf i Norge opprettet Norges Golfforbund 2007 en egen gruppe « Faggruppe golfhistorie». 

Gruppen har siden da samlet, dokumentert, systematisert og publisert et bredt og variert spekter av historisk materiale med hovedvekt på norsk golfhistorie, i videste forstand. 

I 2012 ble nettsiden www.golfhistorie.no  etablert. 

I 2013 startet arbeidet med å få digitalisert (søkbart) alle norske golfblader fra og med 1950. Dette inkluderer Golf (fra OGK i perioden 1950-54), Golfentusiasten (1956-1996) og Norsk Golf (1997 - ). Dette arbeidet ble sluttført ved at samtlige utgaver er registrert i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek og at fremtidige utgaver av Norsk Golf blir lagt til etter hvert som de publiseres.

I 2015 ble NGFs papirbaserte arkiv ryddet og registrert. Viktige dokumenter fom 1948 – innkallinger til styremøter, styremøteprotokoller- og referater, dokumenter fra Golftingene m.m. ble digitalisert søkbart for internt bruk. Hele arkivet ble avlevert til Arkivverket 1. juni 2021.

I 2020 ble det utarbeidet en veileder for å hjelpe klubbene med å identifisere, synliggjøre og registrere kulturminner på og ved deres golfbaner. Dette underlaget er presentert på en egen nettside. Se www.golfforbundet.no/kulturminner

Til toppen