NGFs hederstegn

Hederstegnet kan tildeles personer som på en særlig fortjent måte har virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester.

Les mer

NGFs fortjenestemerke

Fortjenestemerket kan tildeles personer som har nedlagt et mangeårig betydningsfullt arbeid for golfsporten, fortrinnsvis innenfor sentrale verv eller verv innenfor internasjonalt arbeide.

Les mer

Årets Ildsjel

Gjennom prisen ”Årets Ildsjel” ønsker Norges Golfforbund å nå fram til ildsjeler som gjennom flere år har vært sterkt engasjert i frivillig arbeid ute i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats.

Les mer

NGFs elitemerke

Elitemerket kan tildeles profesjonelle og amatørspillere som har oppnådd veldig gode internasjonale resultater.

Les mer

MOT-prisen Årets forbilde

Gjennom prisen «Årets Forbilde» ønsker MOT, Narvesen og Norges Golfforbund å hedre en person som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid i å fremme MOTs verdier i golf-Norge.

Les mer

Årets golfformidler

Prisen «Årets Golfformidler» kan årlig tildeles den eller de som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid i å synliggjøre eller formidle golfen i det offentlige rom.

Les mer

Årets talent

Årets talent stipend (kr. 15.000,-) tildeles en kvinnelig eller mannlig utøver som er amatør og som kan vise til gode turneringsresultater, treningsiver og andre positive sider. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun en gang.

Les mer

Årets paraspiller

Utmerkelsen «Årets paraspiller» kan tildeles en kvinnelig eller mannlig parautøver som er amatør og som kan vise til gode turneringsresultater evt. god sportslig utvikling, samt at man er et godt forbilde for andre utøvere med nedsatt funksjonsevne og at man er en god ambassadør for paragolf i Norge.

Les mer

Juniorstipend - Jenter

NGFs juniorstipend (kr 10.000,-) tildeles en jente og en gutt i alderen 13-16 år som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver, samt har vært en positiv bidragsyter til miljøet både i klubben og blant sine medspillere. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun en gang.

Les mer

Juniorstipend - Gutter

NGFs juniorstipend (kr 10.000,-) tildeles en jente og en gutt i alderen 13-16 år som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver, samt har vært en positiv bidragsyter til miljøet både i klubben og blant sine medspillere. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun en gang.

Les mer
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club