Prisen «Årets Golfformidler» kan årlig tildeles den eller de som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid i å synliggjøre eller formidle golfen i det offentlige rom.

Nominasjon

Alle kan fremme kandidater til prisen. Dette gjøres ved å sende en begrunnelse på vedlagte skjema til post@golfforbundet.no.

Nominasjonsfrist: Årlig innen 15. oktober

Tidligere prisvinnere

År

Navn

2017

Martin Simensen

2016

Fredrik C. Kracht og Joakim Mikkelsen

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club