NGFs fortjenestemerke

Fortjenestemerket kan tildeles personer som har nedlagt et mangeårig betydningsfullt arbeid for golfsporten, fortrinnsvis innenfor sentrale verv eller verv innenfor internasjonalt arbeide.

Fortjenestemerket kan unntaksvis tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for golfidretten, selv om dette har vært av kortere varighet.

42.  Gerd Solerød (2023)
41.  Roy Kristiansen (2022)
40.  Anne Elisabeth Næstvold (tildelt i 2023)
39.  Vegard Viksmoen (2022)
38.  Jens N. Engelstad (2021)
37.  Marit Wiig (2019)
36.  Einar I. Lohne (2019)
35.  Ruth Anne Bjørnstad (2019)
34.  Finn H. Andreassen (2018)
33.  Merete Wrangell (2015)
32.  Einar Faugli (2015)
31.  Dag Kirchoff (2015)
30.  Anne-Lise Løfsgaard (2013)
29.  Stein Jodal (2013)
28.  Lars Otto Bjørnland (2010)
27.  Jon Kåre Brekke (2009)
26.  Bente Hofgaard Nilsen (2009)
25.  Rune Vatnamot (2007)
24.  Sverre Ekeli (2007)
23.  Christian Anker-Rasch (2005)
22.  Kjell Hansen (2005)
21.  Morten Erichsen (2004)
20.  Steinar Birkeland (2004)
19.  Lars Ø. Lund (2003)
18.  Ottar Borch-Nielsen (2003)
17.  Svein Strøm (2003)
16.  Birger Wist (2003)
15.  Erna Meum (2003)
14.  Hans Eide (2002)
13.  Trond Baardseng (2002)
12.  Per Arvid Langseth (2002)
11.  Nina Middelthon (2002)
10.  Nanna T. Johannesen (2002)
9.  Tore Helliesen (2002)
8.  John Solgaard (2002)
7.  Odd Roar Nesje (2002)
6.  Eva Nilsen (2002)
5.  Olav Theodorsen (2001)
4.  Lars Musæus (2001)
3.  Carl Semb (2001)
2.  Jon Are Eskeland (2001)
1.  John Edgar Nilsen (2001)

Til toppen