NGFs hederstegn

Hederstegnet kan tildeles personer som på en særlig fortjent måte har virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester.

15. Suzann Pettersen, Oslo GK (2021)
14. Trond Baardseng, Elverum GK (2017)
13. Lars Musæus, Oslo GK (2011)
12. Christian Anker-Rasch, Oslo GK (2009)
11. Anna Dønnestad, Oslo GK (2008)
10. John Edgar Nilsen, Kristiansand GK (2005)
9. Carl Semb, Oslo GK (1996)
8. Einar Horn, Oslo GK (1988)
7. Kjell Øverland, Stavanger GK (1980)
6. Alf Thorkildsen, Stavanger GK (1980)
5. Fredrik Munthe, Oslo GK (1977)
4. Ragnar S. Platou, Oslo GK (1974)
3. Torolf Smedvig, Stavanger GK (1973)*
2. Johan S. Horn, Bergen GK (1973)*
1. Arild Wahlstrøm, Oslo GK (1971)*

* Æresmedlem NGF.  Endret til NGFs Hederstegn i 1974.

Til toppen