Organisasjon

Image

Tall og fakta

Norges Golfforbund (NGF) ble stiftet 28. mai 1948 og er p.t. det tredje største særidrettsforbundet i norsk idrett. Ved utgangen av 2023 er 172 golfklubber tilsluttet NGF.

Les mer her

Lover og bestemmelser

Norges Golfforbund (NGF) samler norske golfklubber og er med i Norges idrettsforbund (NIF).

Se lover og bestemmelser

Frivillige

Norsk idrett er tuftet på frivillighet og selv om et økende antall personer også knyttes til norsk idrett som arbeidstakere vil man aldri kunne erstatte frivilligheten med ansatte.

NGFs frivillige

Årsrapporter

Vi liker å rette blikket fremover, men av og til er det interessant å se hvor man har vært for å skape en bedre forståelse for hvor man skal!

Se årsrapporter

Til toppen