Aktsomhetsvurdering

NGF omfattes av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjennomføres av NGFs administrasjon. Golfklubber som er omfattet av åpenhetsloven gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger, og rapporterer på egne vegne.

Som særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, er NGF ikke å anse som en kommersiell virksomhet. Forbundets leverandører opererer i Norge eller i Norden med de lover og bestemmelser som gjelder for disse landene. NGF er derfor av den oppfatning at potensialet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er minimal.

Til toppen