Vi liker å rette blikket fremover, men av og til er det interessant å se hvor man har vært for å skape en bedre forståelse for hvor man skal!

Årsrapportene kan også bestilles i en heftet versjon. For bestilling ta kontakt med NGF på post@golfforbundet.no.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club