Forbundsstyret

Forbundsstyret er NGFs høyeste myndighet mellom golftingene, som avholdes annet hvert år (oddetallsår).

Styret skal:
  • sørge for at golftingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser iverksettes
  • påse at NGFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet
  • sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de krav og utfordringer våre medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

NGFs styre har normalt fem til syv ordinære styremøter i løpet av året, og i tillegg har hvert enkelt medlem av styret en rekke representasjonsoppdrag og møter. Samlet sett gir dette en god balanse av bistand til og kontroll av administrasjonen.

Til toppen