Styredokumenter

NGF offentliggjør protokoller fra styrets møter.

Protokollene er vedtaksprotokoller. De refererer ikke hvordan diskusjonen i styret har forløpt, kun hva det endelige vedtaket ble.

Dokumenter

Til toppen