NGF offentliggjør protokoller fra styrets møter. 

Protokollene er vedtaksprotokoller. De refererer ikke hvordan diskusjonen i styret har forløpt, kun hva det endelige vedtaket ble.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club