NGF offentliggjør saksliste samt protokoller fra styrets møter. Sakslisten er kun en oversikt over hvilke saker som er til behandling på kommende styremøte. Den legges ut når styret har mottatt møteinnkallingen, altså en kort uke før styremøtet. Saksliste fjernes når protokoll publiseres, ettersom sakslistene gjenspeiles i protokollene.

Protokollen er en vedtaksprotokoll. Den refererer ikke hvordan diskusjonen i styret har forløpt, kun hva det endelige vedtaket ble.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club