Frivillige

Norsk idrett er tuftet på frivillighet og selv om et økende antall personer også knyttes til norsk idrett som arbeidstakere vil man aldri kunne erstatte frivilligheten med ansatte.

I golf-Norge har vi store enheter og vi er tyngre involvert i forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene enn det som er normalt i idretten for øvrig. Det gir også et behov og grunnlag for et større innslag av ansatte enn det som er normalt for et gjennomsnittlig idrettslag, men også i golf-Norge er frivillige en ressurs vi er avhengige av og som vi bør tilrettelegge for økt bruk av. De bidrar med både kompetanse og kapasitet som det ikke er realistisk eller ønskelig å erstatte med ansatte.

NGFs frivillige

De tingvalgte komiteer og utvalg rapporterer til Golftinget og er ikke underlagt instruksjonsmyndighet fra styret. Faggrupper og ressurspersoner er oppnevnt av styret etter innstilling fra administrasjonen. De bistår administrasjonen i å løse de oppgaver som Golftinget og styret har pålagt oss. Deres eventuelle kommunikasjon med styret går via administrasjonen v/generalsekretær.

Både de tingvalgte og de oppnevnte fungerer for en tingperiode av gangen.

Til toppen