Valgkomité

Leder Marit Wiig Hauger GK E-post
Medlem Marianne Haugland Soon GK  
Medlem Øyvind Hope Byneset GK  
Medlem Lena Årseth Sunnfjord GK  
Medlem Magnus Boland Haga GK  

Kontrollkomité

Leder Anne-Lise Løfsgaard Hauger GK TBA
Medlem Hanne Røed Haga GK  
Medlem Sten Pedersen Kristiansand GK  
Varamedlem Atle Helgedagsrud Mørk GK  
Varamedlem Aase Marie Haugen Haga GK  

lovutvalg

Leder Einar I. Lohne Grini GK E-post
Medlem Cathrine Riibe Mindnes Trondheim GK  
Medlem Jan Sindre Egseth Oppegård GK  

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG

Leder Steinar Birkeland Oslo GK E-post
Medlem Eleonore Rønneberg Mjøsen GK  
Medlem Kenneth Svanum Miklagard GK  
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club