Tingvalgte komiteer og utvalg

Valgkomité
Leder Oddrun Skår Gamle Fredrikstad GK E-post
Medlem Katrine Eide Stavanger GK  
Medlem Ida Katrine Lindevik Bjaavann GK  
Medlem Øyvind Hope Byneset GK  
Medlem Helge Toft Haga GK  
Kontrollutvalg
Leder Sten Pedersen Kristiansand GK E-post
Medlem Hanne Røed Haga GK  
Medlem Walter Jørgen Hilsen Soon GK  
Lovutvalg
Leder Einar I. Lohne Grini GK E-post
Medlem Jan Sindre Egseth Oppegård GK  
Medlem Anne-Karin Thorsen Nøtterøy GK  
Disiplinær- og sanksjonsutvalg
Leder Steinar Birkeland Oslo GK E-post
Medlem Eleonore Rønneberg Mjøsen GK  
Medlem Kenneth Svanum Vestfold GK  
Til toppen