Kommunikasjonsplan

NGF skal ha gode kanaler og rutiner for kommunikasjon - både innad i golf-Norge, overfor media og til samfunnet for øvrig.

Norges Golfforbund skal ha en profil og et budskap som klart og tydelig synliggjør vår organisasjon og virkeområde, herunder vår rolle og betydning for golfklubbene, individet, offentlige myndigheter, samfunnet, næringslivet og idretten forøvrig.

NGF skal kommunisere egen aktivitet og merkevare i tillegg til å kommunisere overordnede budskap på vegne av et samlet golf-Norge.

Følgende prinsipper legges til grunn:
  • Åpenhet: NGF skal ha en åpen og imøtekommende kommunikasjonsform som innbyr til god dialog med omverdenen.
  • Ærlighet: NGF har ingenting å skjule. Uavhengig av gode eller dårlige budskap skal vi alltid være etterrettelige.
  • Relevans: All informasjon skal være relevant og kommuniseres til riktig tid. Informasjon skal være tilpasset den enkelte målgruppe. Proaktivitet skal etterstrebes.
  • Profesjonalitet: NGF skal opptre på en slik måte at forbundet blir oppfattet som en seriøs aktør – internt så vel som eksternt. Vi skal kjenne våre berørte gruppers preferanser, og tilpasse oss disse.
Til toppen