NGF har sagt opp lokalene på idrettens hus. De begrensede mulighetene i femte etasje på Ullevaal Stadion, gjør at administrasjonen fra og med 2024 skal finne nye lokaler.

Et godt alternativ er lokaler i Snøbyen på Lørenskog der NGF kan kombinere kontor- og lagerlokaler med et innendørs nasjonalt kompetansesenter for golf bestående av undervisningsfasiliteter, simulatorer og innendørs trenings- og nærspillsområde.

NGFs ansvar og oppgave (ref. gjeldende virksomhetsplan for Golf-Norge)

NGF er til for klubbene og ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for utdanning og utvikling av klubber, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov. NGF har i tillegg et ansvar for regionale trener- og spillerutviklingssamlinger samt å bidra til å utvikle elitespillere gjennom oppfølging av støtteapparatet til de som blir rekruttert til satsningsgrupper og Team Norway Golf (landslagsvirksomhet).

Skal Golf-Norge holde tritt med utviklingen i resten av verden trenger vi et nasjonalt kompetansesenter. Et eget senter der vi kan utdanne og utvikle ressurspersoner og våre lovende utøvere, uavhengig av årstid.

Gjennom å etablere senteret ønsker NGF å skape et kraftfullt utviklingssenter for hele Golf-Norge. Vi ønsker å tilrettelegge for å kunne samle den beste kompetansen og spre den beste kunnskapen. Målet er å styrke Golf-Norges konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt i forhold til øvrige idretter og myndighetene, internasjonalt med flere elitespillere i alle aldre.

Senteret er prosjektert til å inneholde:

  • Undervisningsfasiliteter
  • Nærspillsområde for slag opp til 30 meter (ca 600 kvm)
  • 18 Trackman-simulatorer og annet testutstyr (Swing Catalyst, 3D-analyse etc.)
  • Range for testing og utvikling
  • Kontorlokaler til NGFs administrasjon
  • Lager for blant annet turneringsutstyr

Etableringen av et nasjonalt kompetansesenter skal behandles på et ekstraordinært golfting 30. mars 2023. Forutsatt golfklubbenes godkjennelse på ekstraordinært ting, kan senteret stå ferdig januar 2024.

Hvorfor nasjonalt kompetansesenter?

Her er det planlagt at senteret vil ligge:

Spørsmål og svar

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club