Organisering

NGF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt European Golf Association (EGA), European Disabled Golf Association (EDGA) og International Golf Federation (IGF).

Golftinget

Golftinget er NGFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år (neste gang i 2025) i siste halvdel av november. På Golftinget har klubbene og NGFs styre stemmerett. Golftinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Golfting. På Golftinget velges også kontrollkomité, revisor, valgkomité og lovutvalg. Alle disse rapporterer til Golftinget og er ikke under styrets instruksjonsmyndighet.

Organisasjon

Golfforbundet er en sentral organisasjon med ca. 35 årsverk og har kontorfellesskap på Idrettens Hus (Ullevål Stadion) i Oslo.

NGF og våre medlemsklubber er organisert og har de samme lover og bestemmelser som i idretten forøvrig. Vi har flere møteplasser med og mellom alle våre klubber hvert år, men ingen organisatoriske eller administrative ledd mellom NGF sentralt og klubbene.
Alle idrettslag er medlemsstyrt og basert på frivillighet. Det gjør idretten til en god skole i demokratibygging. Golfens egenart med at man er sin egen dommer og med en kultur, opplæring og bestemmelser som fokuserer på å ta hensyn til andre (personer, bane, omgivelser) gjør at golfidetten kan være en god skole mht. å utvikle god folkeskikk.

Til toppen